Complete Machine Equipment
PÊŞEROJ LI DERDARÊ TÊ ÇÊKIRIN.QALITETÊ JIYANÎNÊ, PÊŞVEKIRINA AHMONÎYÊ.