Drilling Rig
PÊŞEROJ LI DERDARÊ TÊ ÇÊKIRIN.QALITETÊ JIYANÎNÊ, PÊŞVEKIRINA AHMONÎYÊ.